Följ hn linguista:

  • Facebook
  • Linkedin

hn linguista

Facköversättning och språktjänster

Plats för subbanner

Välkommen till hn linguista!

hn linguista tillhandahåller översättningar och språktjänster av hög klass inom ett antal fackspråkliga områden. Företaget är baserat i Stockholm och har funnits sedan 2005.

Översättning

Översättningar av hög kvalitet är hn linguistas kärnverksamhet. Här erbjuds översättningar av facktexter från engelska, portugisiska och franska till svenska. Läs mer om översättningsverksamheten här.

Språktjänster

hn linguista erbjuder även andra språktjänster, till exempel språkgranskning, korrekturläsning, referat med mera. Läs mer om företagets språktjänster här.

Facköversättning

hn linguista erbjuder facköversättningar av hög kvalitet.