Följ hn linguista:

  • Facebook
  • Linkedin

hn linguista

Facköversättning och språktjänster

Plats för subbanner

Om hn linguista

hn linguista tillhandahåller facköversättningar och språktjänster av hög kvalitet. Företaget är verksamt i Stockholm och jag som driver det heter Henrik Nyberg.

Bakgrund

Jag, Henrik Nyberg, har en bakgrund som civilingenjör, med examen 1981 från KTH (elektroteknik) och har varit verksam mer än 25 år i telekommunikationsbranschen. Jag har parallellt med detta utbildat mig i språk, framförallt portugisiska och franska, men även studerat spanska och kinesiska (mandarin). Jag är fil. kand. i översättning vid Stockholms universitet med källspråk portugisiska.

Företaget

Starten av hn linguista skedde 2005 och företaget har arbetat med översättning sedan dess. Bakgrunden inom teknik och näringsliv gjorde det naturligt att specialisera sig på texter som rör teknik och industri, men vi kan även åta oss översättningar inom andra ämnesområden. Läs mer om det här.

Henrik Nyberg är associerad medlem av Sveriges facköversättarförening (SFÖ).

SFÖ

Henrik Nyberg

Henrik Nyberg

Henrik Nyberg heter jag som driver hn linguista.

Amesto Certified Partner