Följ hn linguista:

  • Facebook
  • Linkedin

hn linguista

Facköversättning och språktjänster

Plats för subbanner

Språktjänster

Förutom översättning kan vi också erbjuda diverse språktjänster.

Språkgranskning

Vi tar oss an dina texter och kontrollerar att de är skrivna på grammatiskt korrekt och idiomatisk svenska. Vi granskar texterna med avseende på stavning, avstavning och grammatik men även stil, fakta och terminologi om så önskas. Vi kan även anpassa texterna så att de fungerar i det sammanhang de är tänkta för.

Referat

Ibland finns behov av att få en snabb, övergripande idé om vad en text skriven på ett främmande språk handlar om. Det är här inte fråga om en fullständig översättning utan ett referat av texten ifråga. Vi åtar oss uppdrag med att referera texter skrivna på engelska, portugisiska, franska, tyska och spanska. Referaten skrivs på svenska.

Utbildning

Vi planerar även att erbjuda endagsutbildningar inom olika områden, intressanta ur ett översättnings- och språkperspektiv. Mer information om detta kommer att publiceras vid ett senare tillfälle.

Vi granskar dina texter

Vi granskar dina texter och föreslår förbättringar när det gäller exempelvis stavning, grammatik och terminologi.