Följ hn linguista:

  • Facebook
  • Linkedin

hn linguista

Facköversättning och språktjänster

Plats för subbanner

Branscher och ämnesområden

Vi åtar oss uppdrag inom många olika ämnesområden. Med den tekniska bakgrunden är det naturligt att tyngdpunkten ligger på teknik och näringsliv.  Eftersom vi har erfarenhet av att arbeta inom olika områden, kan vi åta oss texter med alltifrån teknisk inriktning till marknadsföring/försäljning. Vi åtar oss också gärna uppdrag med anknytning till andra ämnesområden, se nedan.

Att hitta den exakta termen i en översättning är oerhört viktigt. En felaktigt använd term kan rasera stora delar av en översättning. Här finns olika hjälpmedel att tillgå, till exempel sökmotorer, termdatabaser, uppslagsverk samt inte minst egna erfarenheter och kunskaper.

Nedanstående lista är exempel på områden där vi besitter särskilda kunskaper. Tveka dock inte att göra en förfrågan om andra ämnesområden!

Teknik och näringsliv

Exempel på branscher: telekommunikation, IT, verkstadsindustri.

Exempel på texttyper: produktinformation, produktmarknadsföring, pressmeddelanden, broschyrer.

Övriga ämnesområden

Exempel på områden: vetenskap, historia, matematik, resor, musik, cykel, fotboll.

Exempel på texttyper: reportage, artiklar, intervjuer, pressmeddelanden, broschyrer.

Effektiv termsökning

Exempel på hjälpmedel för att snabbt hitta rätt term på svenska: sökmotorer, termdatabaser och uppslagsverk.