Följ hn linguista:

  • Facebook
  • Linkedin

hn linguista

Facköversättning och språktjänster

Plats för subbanner

Översättning från engelska, portugisiska och franska

Översättning av facktexter är vår kärnverksamhet. Goda språkkunskaper i kombination med lång erfarenhet från arbete i tekniksektorn garanterar att vi kan leverera högkvalitativa översättningar av facktexter inom en rad olika ämnesområden. Vi översätter endast till modersmålet svenska.

Språk

Våra källspråk är engelska, portugisiska och franska.

Engelska är ett av de stora världsspråken. Det har utvecklats till något av ett lingua franca över stora delar av världen. Många texter skrivs på engelska i original, både av modersmålstalare och av personer som har det som andra- eller tredjespråk.

Portugisiska är världens sjätte största språk och talas av ungefär en kvarts miljard människor som modersmål. Språket talas bland annat i Portugal, Brasilien och ett antal länder i Afrika och Asien. Den brasilianska varianten skiljer sig påfallande mycket från den europeiska, till exempel vad gäller ordval, uttal, stavning, grammatik och tilltalsformer. 

Franska är ett av världsspråken med ungefär 110 miljoner modersmålstalare och ett par hundra miljoner som har det som andraspråk. Franska är också ett viktigt administrativt språk. Det är till exempel ett av EU:s arbetsspråk tillsammans med engelska och tyska.

Hjälpmedel

Översättningsarbetet har genomgått stora förändringar under det senaste decenniet. Utvecklingen av datorer och internet har gjort att mycket av översättningsarbetet sker framför en datorskärm. Informationssökning sker numera mycket snabbt med hjälp av sökmotorer och termdatabaser. Detta ställer naturligtvis också nya och förändrade krav på källkritik. Långtifrån all information som hittas på nätet är korrekt.

Traditionella ordböcker har i många fall ersatts av nätbaserade. Ordböcker (enspråkiga såväl som tvåspråkiga) fyller dock fortfarande en viktig funktion.

En av de största förändringarna i en översättares arbete är introduktionen av CAT-hjälpmedel på marknaden (Computer Aided Translation). Använda på rätt sätt kan dessa hjälpmedel öka produktiviteten högst påtagligt. Det är dock viktigt att komma ihåg att CAT-hjälpmedel inte riktigt passar för alla texttyper. De är utmärkta när det gäller översättning av texter med termer eller fraser som upprepas eller överensstämmer väl på många olika ställen i en text (eller mellan texter). Däremot är nyttan mer tveksam när det gäller t.ex. skönlitteratur.

Vi  använder SDL Trados Studio 2014 (även 2009/2011 eller Trados Workbench  om så önskas) vid översättningsuppdrag. Denna programvara är förmodligen den mest spridda CAT-programvaran.

God kännedom om Officepaketet är en självklarhet.

Översättarens bästa vän

Datorn är numera översättarens viktigaste hjälpmedel. Vi använder moderna CAT-hjälpmedel i översättningsarbetet.